Përtej postmodernes

Intervistoi Ag Apolloni Prof. Hutcheon, në librin tuaj “Poetika e Postmodernizmit”, të botuar edhe në gjuhën shqipe, keni thënë se postmodernizmi ironizon gjithçka: metarrëfimet, historinë, politikën etj. Le ta nisim këtë intervistë me një pyetje ironike: derisa proza postmoderne është një lëmsh zhanresh, domenesh, diskursesh, pse keni vendosur ta shkruani poetikën e postmodernizmit, kur dihet […]

Përtej postmodernes Read More »