ARTI I INTERPRETIMIT

Intervistoi Ag Apolloni Në Departamentin tonë të Letërsisë, libri juaj (në bashkautorësi) “Teori Letrare moderne” është libër i detyrueshëm për studentët. Në këtë libër, ju keni shkruar kapitujt për “Formalizmin rus” dhe “Strukturalizmin dhe Post-strukturalizmin”. A do të ishte e saktë të thuhej që Strukturalizmi është një Formalizëm francez i avancuar? Ann Jefferson: Meqë tani […]

ARTI I INTERPRETIMIT Read More »