E SHKUARA, E TASHMJA DHE E ARDHMJA E ARTIT

Intervistoi Ag Apolloni Profesor, tri dekada më parë, keni botuar dy libra: njërin mbi të ashtuquajturën “epokë e gjenive” (Geniezeit), e cila i parapriu sakralizimit të letërsisë; tjetrin mbi “epokën e ironisë”, e cila e desakralizoi letërsinë, duke e parë krijimin si një brikolazh kaotik, duke pëlqyer kombinimin në vend të inspirimit. Duke i pasur […]

E SHKUARA, E TASHMJA DHE E ARDHMJA E ARTIT Read More »