Primo Shllaku

Primo Shllaku (1947) është poet, prozator, dramaturg dhe eseist. Është autor i tre vëllimeve poetike: Lule nate (1994), Hana e njelmët e ditës (1995) dhe Edhe fjalët shkojnë në ferr (2005); një vëllimi me tregime, Muzikantët (2017), një monografie, Nji Uliks që s’mbërriti kurrë në Itakë (2006), dhe i një libri me drama, Aktorë pa kujtesë (2019). Gjithashtu, ka përkthyer Shatobrianin, Bodlerin, Kafkën, Sartrin, Todorovin etj.

Po shfaqet përfundimi i vetëm

Shopping Cart