Luigi Pirandello

Luigi Pirandello (1867- 1936), dramaturg modern, reformator i teatrit në aspektin skenik dhe dramaturgjik, prijatar i teatrit të absurdit, që nga mosha 12 vjeçare, kur shkroi tragjedinë e parë, nuk pushoi së shkruari e së provokuari deri në moshën 69 vjeçare, kur vdiq në vetmi, në shtëpinë e tij në Romë, po atë ditë që u bënë dy vjet nga pranimi ceremonial i çmimit Nobel. Ndër dramat më të njohura të tij janë: Gjashtë personazhe në kërkim të autorit, Budallai, Epilogu, Shartimi, Rregullat e lojës, Njeriu, bisha dhe virtyti, Kështu është, nëse ju pëlqen etj.

Po shfaqen krejt 2 përfundimet

Shopping Cart