Ledia Dushi

Ledia Dushi (1978) është poete, studiuese dhe përkthyese. Ka doktoruar në Etnologji dhe ka punuar si profesoreshë universitare brenda dhe jashtë vendit. Ka botuar katër libra poetikë. Poezitë e saj janë përkthyer në disa gjuhë, si: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht etj.

Po shfaqet përfundimi i vetëm

Shopping Cart